Højrup Kirke

Referat menighedsrådsmødet 3. aug 2016

 

Menighedsrådsvalg 2016

Onsdag d. 17. aug. 2016 var der orienterende møde om det kommende menighedsrådsvalg og valgperiode på fire år - 2016 til 2020.

Der blev på dette møde opstillet en kandidatliste som følger her:

                      Anette Petersen
                      Søren Jessen
                      Joan Rudolph
                      Ulla Juhl
                      Finn Schack

                      (stedfortrædere)
                      Eva Bolette Lauritzen
                      Heidi Schulz Schmidt

Sidste frist for indlevering af evt. andre kandidatlister, skal være valgbestyrelsen i hænde senest 27. sep. 2016 kl. 19.00. Kommer der flere end 1 kandidatliste afholdes valg d. 8. nov.

Valgbestyrelsen består af Ulla Juhl – Anette Petersen og Søren Jessen

 

Gudstjenester

Dato: Dagens navn: Gram Kirke

Tidspunkt - præst

Fole Kirke

Tidspunkt - præst

Højrup Kirke

Tidspunkt - præst

         
21. august 13. s. e. trin. 10.30 – Gjesing 9.00 - Gjesing 10.30 - Munch
28. august 14. s. e. trin. 14.00 – Fællesgudstjeneste 12.00 - march fra Gram
4. september 15. s. e. trin. 10.30 - Gjesing 9.00- Gjesing 10.30 - Munch

 

© Webdesign: BS